اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

شرح وظایف کلی یک معاون اجرایی درمدرسه

معاون اجرایی

همانطور که در مقاله های قبلی راجع به وظایف معاون پرورشی صحبت کردیم در این مقاله تصمیم داریم تا راجه به وظایف یک معاون اجرایی در مدرسه و مجتمع آموزشی صحبت کنیم که ما این وظایف را به طور اختصار و موردی در زیر برای شما آورده ایم ،که میتوان گفت شرح وظایف یک معاون اجرایی عبارت است از موارد ذیل:

 • برقراری ارتباط و تعامل با مدیر مدرسه و دیگر همکاران و داشتن همکاری با انها بمنظور ایجاد زمینه های لازم بمنظور محقق گشتن اهداف دوره های تحصیلی و همچنین استفاده از امکانات و ظرفیت ها در داخل و خارج از مدرسه .
 • فراهم کردن مکانی آموزنده و رشد و پرورش دهنده جهت شکوفا کردن استعداد و ظرفیت های متنوع دانش آموزان با لحاظ کردن تفاوت های فردی آنان با یکدیگر
 • ایجاد و برقراری ارتباط و همکاری برای برنامه ریزی جهت جلب نظر کارکنان و دبیران بمنظور شرکت در کارهای گروهی برای ایفای نقش تربیتی 
 • همکاری و ایجاد ارتباط برای برقراری هماهنگی میان نیروی انسانی مدرسه بمنظور اجرای صحیح و درست برنامه ها و همچنین فعالیت های آموزشی با توجه به ضوابط و مقررات مصوب در حوزه مدرسه
 • داشتن همکاری و نظارت در راستای انجام صحیح و کامل فعالیت های کادر مدرسه و همچنین ارزشیابی عملکرد آنها با لحاظ کردن مصوبه ها و ضوابط ، و نیز همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ،‌فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها .
 • توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ،‌گردهمایی ها ، جشنواره ها  و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات 
 • همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و  همچنین گزارش گیری و مطلع کردن اولیا و دانش آموزان
 • تهیه تقویم اجرایی برای امتحانات و همچنین تودیع آن به بخش سنجش اداره 
 • بررسی جزییات امتحانات سال جاری در مقایسه با سال قبل
 • تهیه کردن دفتر امتحانات و همچنین گرفتن ریزنمرات برای صحافی هنگام اتمام سال تحصیلی
 • ایجاد و صحافی وپلمپ دفترهای دانش آموزان فارغ التحصیل
 • ایجاد وصحافی و همچنین پلمپ وانسداددفاتر تحویل وتحول و نیز دفاتر گواهینامه ها از بخش سنجش به مدیر مدرسه
 • تودیع و تحویل مدارک تحصیلی به اولیاء ودانش آموزان
 • داشتن حضور فعال در مدرسه پیش از شروع کار روزانه و تا زمانی که برنامه ها و مراسم آموزشی و پرورشی در جریان میباشد و خروج از مدرسه بعد از خروج کلیه دانش آموزان از شرح وظایف کلی یک معاون اجرایی در مدرسه می باشد.
 • همکاری معاون اجرایی با مدیر مدرسه در فرآیند بسترسازی فضا و تجهیزات پیش از شروع سال تحصیلی جدید و نیز نظارت داشتن و کنترل بر تجهیز ، توسعه و نگهداری اموال مکان و تجهیزات آموزش و پرورش.
 • انجام کارها به منظور ثبت نام و ساماندهی دانش آموزان بر اساس ضوابط و مقررات مصوب شده
 • تهیه دفتر رسمی برای مدرسه و تهیه مدارک پرسنلی کادر مدرسه بر اساس مقررات و قوانین درتایم مقرر
 • اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ،‌دستورالعمل ها ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و ... ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله .
 • تهیه ی محیطی مناسب وامن جهت بایگانی پرونده ها ودفاتر
 • پیگیری درتکمیل وتنظیم پرونده های دانش آموزان درمهرماه
 •  بایگانی به موقع نامه های اداری
 • همکاری بامدیر در ثبت نام  اولیه دانش آموزان
 • ثبت نام در سیسم سناد دانش آموزی
 • همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ،‌دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه .
 • ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها .
 • همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش تربیتی .
 • همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات .
 • همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین مشخص شدن کارکنان فعال و شایسته جهت همکاری و انجام کارهای گروهی
 • رشد و ارتقای مهارت و استعدادهای حرفه ای خود و همچنین شرکت کردن در دوره های مختلف اعم از همایشات ،جشنواره ها ، جلسات و کنفرانس ها بر اساس قوانین و مقررات 
 • داشتن همکاری با کادر و سایر مسئولیم مدرسه جهت  تهیه و اجرای برنامه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات  و همچنین اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان جهت ارائه به مدیر .
 • آماده نمودن تقویم اجرایی امتحانات و ارائه به حوزه سنجش اداره 
 • تجریه وتحلیل نمودن امتحان ها در مقایسه با امتحانات سالهای گذشته
 • تهیه دفتر کلاسی، دفاتر امتحانات و جزییات نمرات برای صحافی
 • پلمپ وانسداد دفتر امتحانات در زمان اتمام هر سال تحصیلی
 • ایجاد وصحافی وپلمپ دفتر دانش آموزان فارغ التحصیل شده
 • ایجاد و صحافی وپلمپ دفاتر تودیع مدارک تحصیلی به اولیاء و خود دانش آموز
 • حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .
 • همکاری با مدیر در آماده سازی فضا و تجهیزات مدرسه قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز ، توسعه و حفظ و نگهداری اموال ،‌فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی .
 • برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط .
 • تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان برابر مقررات و در زمان مقرر .
 • انجام کارهای مربوط به اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ،‌دستورالعمل ها ، آیین نامه ها .
 • تهیه ی مکانی مناسب برای بایگانی پرونده و دفتر
 •  ثبت نام در سیستم دانش آموزی سناد دانش آموزی
 • ایجاد گزارش های لازم برای فعالیت های مدرسه به کمک همکاری کارکنان مدرسه 
 • تهیه دفتر انضباطی دانش آموز
 • اطلاع رسانی های به موقه به سمت اولیا و دانش آموزان و سایر مراجعه کنندگان مدرسه
 • انجام کلیه فعالیت های مربوط به نرم افزار مدرسه و سامانه مدیریت یادگیری
 • تنظیم و آماده سازی برنامه امتحانی دانش آموزان برای هر ترم
 • ایجاد هماهنگی برای برگزاری کلاسه های کنکور و فوق برنامه
 • ایجاد هماهنگی های لازم برای برگزاری شورای مدرسه
 • تشکیل جلسات متعدد برای اخذ نظرسنجی از دانش آموزان و اولیا راجع به عملکرد دبیران و کارکنان مدرسه
 • هماهنگی های لازم برای برگزاری آزمون های مدرسه بر عهده معاون اجرایی مدرسه میباشد

مقالات مشابه

مدرسه هوشمند چیست؟ هوشمندسازی مدارس در ایران مزایای مدرسه هوشمند نرم افزار ارتباط والدین و اولیاء با مدرسه راه کار مناسب مدارس برای مصرف کمتر کاغذ در مدرسه با سامانه هوشمند مدارس تعریف مدرسه هوشمند اپلیکیشن و نرم افزار ارسال و بررسی تکالیف دانش آموزان مدرسه نقش مدرسه در تربیت دانش اموزان درامد بوفه مدرسه طرح دفتر حضور غیاب دانش آموزان ابتدایی متوسطه دبیرستان همراه عکس شرح وظایف معاون پرورشی
لیست مقالات