نرم افزار ثبت تکالیف مدرسه - اپلیکیشن اندروید و ios

در این بخش دانش آموزان تکالیف را به صورت متن و عکس و فیلم ارسال می کنند و در نهایت معلمین می توانند تکالیف دانش اموزان را رتبه بندی کنند و نمره بدهند. تکالیف به صورت منظم در تقویم ثبت و نمایش داده می شود.

 

اپلیکیشن اندروید و ios ثبت تکالیف

قابلیت های برنامه ارسال تکالیف درسی مدیار