اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

بهترین مدارس برتر استاد معین و سی متری جی منطقه 9

تحصیل و آموزش در بهترین مدرسه، آینده برتر را تضمین می نماید

به سبب اهمیت بسزا آموزش در مسیر زندگی فرزندانمان، باید سعی کنیم برترین مدرسه را برای او برگزینیم. برخی اوقات با یک تصمیم نادرست در زندگی افراد، مسیر زندگی آنها را تغییر می دهد و آنها را به بیراهه می برد. بچه ها توانایی تشخیص برترین ها را ندارند به همین دلیل باید به آنها کمک نماییم تا در کلیه جوانب زندگی برترین ها را انتخاب نمایند. سایت مَدیار به والدین و دانش آموزان گرامی کمک می کند تا مدارس و آموزشگاه های برتر را بشناسند و در نهایت این شما هستید که بهترین را انتخاب نمایید.

بهترین مدارس برتر

مدرسه مکتب الزهرا 2

16متری امیری، نرسیده به سینما جی

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : سی متری جی

دبستان (ابتدایی) عادی دولتی پسرانه

دبستان (ابتدایی) پسرانه مکتب الزهرا 2 (عادی دولتی )

مدرسهمکتب الزهرا 2 پسرانه(عادی دولتی)در منطقه 9(محدوده سی متری جی) در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه مکتب الزهرا 2

مدرسه سعادت 1

خیابان آزادی، 21متری جی، نرسیده به هاشمی

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : آزادی

دبستان (ابتدایی) عادی دولتی دخترانه

دبستان (ابتدایی) دخترانه سعادت 1 (عادی دولتی )

مدرسهسعادت 1 دخترانه(عادی دولتی)در منطقه 9(محدوده آزادی) در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه سعادت 1

مدرسه شهید کریمی

خیابان دامپزشکی؛ بعداز یادگار امام، نرسیده به 21متری جی، روبروی کوچه شهید عربی

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : 21 متری جی

کار و دانش مشارکت مردمی دخترانه

کار و دانش دخترانه شهید کریمی (مشارکت مردمی )

مدرسهشهید کریمی دخترانه(مشارکت مردمی)در منطقه 9 در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه شهید کریمی

مدرسه شهید مدنی 1

بلوار سی متری جی، پلاک 91

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : سی متری جی

دبستان (ابتدایی) عادی دولتی پسرانه

دبستان (ابتدایی) پسرانه شهید مدنی 1 (عادی دولتی )

مدرسهشهید مدنی 1 پسرانه(عادی دولتی)در منطقه 9(محدوده سی متری جی) در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه شهید مدنی 1

مدرسه امت 1

سی متری جی ،روبروی پادگان جی

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : سی متری جی

متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) عادی دولتی دخترانه

متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه امت 1 (عادی دولتی )

مدرسهامت 1 دخترانه(عادی دولتی)در منطقه 9 در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه امت 1

مدرسه معصومیه

سی متری جی، خیابان پرستش

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : سی متری جی

دبستان (ابتدایی) عادی دولتی دخترانه

دبستان (ابتدایی) دخترانه معصومیه (عادی دولتی )

مدرسهمعصومیه دخترانه(عادی دولتی)در منطقه 9(محدوده سی متری جی) در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه معصومیه

مدرسه سعادت

خیابان ازادی 21 متری جی نرسیده به هاشمی

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : 21 متری جی

پیش دبستان غیر دولتی دخترانه

پیش دبستان دخترانه سعادت (غیر دولتی )

مدرسهسعادت دخترانه(غیر دولتی)در منطقه 9 در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه سعادت

مدرسه شهید صیاد شیرازی

16متری امیری، نرسیده به سینما جی

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : سی متری جی

دبستان (ابتدایی) عادی دولتی دخترانه

دبستان (ابتدایی) دخترانه شهید صیاد شیرازی (عادی دولتی )

مدرسهشهید صیاد شیرازی دخترانه(عادی دولتی)در منطقه 9(محدوده سی متری جی) در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه شهید صیاد شیرازی

مدرسه شهید مدنی

بلوار سی متری جی پلاک 77

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : سی متری جی

پیش دبستان غیر دولتی پسرانه

پیش دبستان پسرانه شهید مدنی (غیر دولتی )

مدرسهشهید مدنی پسرانه(غیر دولتی)در منطقه 9 در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه شهید مدنی

مدرسه شهید مفتح 2

سی متری جی، 13متری حاجیان

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : سی متری جی

دبستان (ابتدایی) عادی دولتی پسرانه

دبستان (ابتدایی) پسرانه شهید مفتح 2 (عادی دولتی )

مدرسهشهید مفتح 2 پسرانه(عادی دولتی)در منطقه 9(محدوده سی متری جی) در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه شهید مفتح 2

مدرسه شهید منصور دانشفر

خیابان سی متری جی، خیابان حاجیان

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : سی متری جی

متوسطه دوره اول عادی دولتی دخترانه

متوسطه دوره اول دخترانه شهید منصور دانشفر (عادی دولتی )

مدرسهشهید منصور دانشفر دخترانه(عادی دولتی)در منطقه 9(محدوده سی متری جی) در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه شهید منصور دانشفر

بهترین مدارس از چه خصوصیاتی برخوردار هستند؟

به طور معمول آموزشگاه های برتر از بهترین تجهیزات آموزشی و رفاهی برخوردار می باشند و به همین دلیل در بین اولیا و معلمین شناخته شده می باشند. این نوع از مدارس یا آموزشگاه ها اعم از دولتی یا غیر دولتی (غیر انتفاعی)، تیزهوشان و فرزانگان یا هیئت امنایی (نمونه دولتی) ، برای انتخاب و جذب دانش آموزان آزمون های ورودی دشوار برگزار می کنند و دانش آموزان با سطح علمی بالاتر را گلچین و ثبت نام می کنند. لازم به ذکر است باید از وسایل هوشمندسازی مدارس به صورت کامل برخوردار باشند که شامل امکانات سخت افزاری همچون تخته هوشمند (برد هوشمند) و یا امکانات نرم افزاری مانند اپلیکیشن و سایت های هوشمند مدارس می شود.

مدرسه فرزانگان ایران

خیابان آزادی، نرسیده به مترو استاد معین، کوچه مسلم حسین مردی، پلاک۵

منطقه : تهران، منطقه 2

محدوده : خیابان آزادی

دبستان (ابتدایی) غیر دولتی دخترانه

دبستان (ابتدایی) دخترانه فرزانگان ایران (غیر دولتی )

مدرسهفرزانگان ایران دخترانه(غیر دولتی)در منطقه 2(محدوده خیابان آزادی) در شهر تهرانقرار دارد.مدیر مدرسه فرشته صدرایی، است.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه فرزانگان ایران

مدرسه آیه

انتهای استاد معین، خیابان دستغیب، خیابان شهید نیارکی

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده :  استاد معین

کار و دانش راه دور غیر دولتی دخترانه

کار و دانش دخترانه آیه (راه دور غیر دولتی )

مدرسهآیه دخترانه(راه دور غیر دولتی)در منطقه 9 در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه آیه

مدرسه شهید باهنر

بلوار استاد معین، خیابان پورشمس

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : استاد معین

کار و دانش عادی دولتی پسرانه

کار و دانش پسرانه شهید باهنر (عادی دولتی )

مدرسهشهید باهنر پسرانه(عادی دولتی)در منطقه 9 در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه شهید باهنر

مدرسه کوثر

انتهای بلوار استاد معین، خیابان دستغیب غربی، نبش خیابان امام خمینی

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : استاد معین

متوسطه دوره اول نمونه دولتی دخترانه

متوسطه دوره اول دخترانه کوثر (نمونه دولتی )

مدرسهکوثر دخترانه(نمونه دولتی)در منطقه 9 در شهر تهرانقرار دارد.مدیر مدرسه واشقانی فراهانی، است.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه کوثر

آموزشگاه های برتر از برنامه مَدیار به منظور آموزش استفاده می کنند

در صورتی که با آموزشگاه های هوشمند در ارتباط هستید به طور قطع اسم مَدیار (جامع ترین LMS بومی ایران) برایتان آشنا است. LMS همان نرم افزار های مدیریت یادگیری می باشد که امکاناتی همچون کلاس های مجازی، آزمون مجازی، تکالیف آنلاین، سیستم محتوا گذاری فایل مدارس و سایر امکانات را دارا می باشد. به منظور مشاهده تمامی این امکانات روی عکس زیر کلیک کنید.

امکانات مدیار

مدرسه جواد الائمه 2

انتهای استاد معین، خیابان دستغیب، خیابان شهید نیارکی

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : استاد معین

دبستان (ابتدایی) عادی دولتی دخترانه

دبستان (ابتدایی) دخترانه جواد الائمه 2 (عادی دولتی )

مدرسهجواد الائمه 2 دخترانه(عادی دولتی)در منطقه 9(محدوده استاد معین) در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه جواد الائمه 2

مدرسه شایستگان 2

استاد معین، شهرک ولی امر (ع)

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : استاد معین

دبستان (ابتدایی) عادی دولتی دخترانه

دبستان (ابتدایی) دخترانه شایستگان 2 (عادی دولتی )

مدرسهشایستگان 2 دخترانه(عادی دولتی)در منطقه 9(محدوده استاد معین) در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه شایستگان 2

مدرسه شایستگان1

استاد معین، شهرک ولی امر (ع)

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : استاد معین

متوسطه دوره اول عادی دولتی دخترانه

متوسطه دوره اول دخترانه شایستگان1 (عادی دولتی )

مدرسهشایستگان1 دخترانه(عادی دولتی)در منطقه 9(محدوده استاد معین) در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه شایستگان1

مدرسه حضرت فاطمه الزهرا

خیابان دامپزشکی نرسیده به استاد معین

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : استاد معین

کار و دانش عادی دولتی دخترانه

کار و دانش دخترانه حضرت فاطمه الزهرا (عادی دولتی )

مدرسهحضرت فاطمه الزهرا دخترانه(عادی دولتی)در منطقه 9 در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه حضرت فاطمه الزهرا

مدرسه پویندگان 1

استاد معین، شهرک ولی امر (ع)

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : استاد معین

دبستان (ابتدایی) عادی دولتی پسرانه

دبستان (ابتدایی) پسرانه پویندگان 1 (عادی دولتی )

مدرسهپویندگان 1 پسرانه(عادی دولتی)در منطقه 9(محدوده استاد معین) در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه پویندگان 1

مدرسه جواد الائمه

انتهای بلوار استاد معین، خیابان شهید نیا رکی

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : استاد معین

پیش دبستان غیر دولتی دخترانه

پیش دبستان دخترانه جواد الائمه (غیر دولتی )

مدرسهجواد الائمه دخترانه(غیر دولتی)در منطقه 9 در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه جواد الائمه

مدرسه ره پویان 2

خیابان دامپزشکی، بعد از بلوار استاد معین، خیابان حیدریان کوچه شهید کوچکی، پلاک 1

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : استاد معین

دبستان (ابتدایی) غیر دولتی پسرانه

دبستان (ابتدایی) پسرانه ره پویان 2 (غیر دولتی )

مدرسهره پویان 2 پسرانه(غیر دولتی)در منطقه 9(محدوده استاد معین ) در شهر تهرانقرار دارد.مدیر مدرسه آقای سعید طالبی همت آبادی ، و موسس آن آقای یوسف شفیعی و آقای حسین مظفری است.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه ره پویان 2

مدرسه آیه

انتهای استاد معین، خیابان دستغیب، خیابان شهید نیارکی

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : استاد معین

متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) راه دور غیر دولتی دخترانه

متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه آیه (راه دور غیر دولتی )

مدرسهآیه دخترانه(راه دور غیر دولتی)در منطقه 9 در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه آیه

مدرسه پویندگان

استادمعین شهرک ولی امر (ع)

منطقه : تهران، منطقه 9

محدوده : استاد معین

پیش دبستان غیر دولتی پسرانه

پیش دبستان پسرانه پویندگان (غیر دولتی )

مدرسهپویندگان پسرانه(غیر دولتی)در منطقه 9 در شهر تهرانقرار دارد.


اطلاعات بیشتر و آدرس دقیق مدرسه پویندگان

برخی از تجهیزات مدارس برتر

 1. نرم افزار مدیریت یادگیری (سایت یا اپلیکیشن هوشمند)
 2. تخته یا برد هوشمند
 3. رایانه (کامپیوتر)
 4. امکانات صوتی و تصویری برای برگزاری کلاس های آنلاین
 5. قلم های هوشمند
 6. کپی بورد
 7. سالن های سینما
 8. کیت هوشمند
 9. دیتا پروژکتور
 10. آزمایشگاه پیشرفته
 11. صندلی های پیشرفته

تجهیزات مدارس برتر


مقالات مشابه

لیست آدرس، شماره تلفن بهترین و لاکچری ترین مدارس تهران بهترین مدارس هوشمند اصفهان از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس هوشمند ساری از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس هوشمند مشهد از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس هوشمند تبریز از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس هوشمند بوشهر از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس هوشمند کرج (البرز) از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس هوشمند شیراز از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس برتر چیذر - اندرزگو در منطقه 1 بهترین مدارس برتر اوین در منطقه 1 تهران بهترین مدرسه های برتر مرزداران در منطقه 2 بهترین مدارس برتر سعادت آباد و شهرک غرب در منطقه 2 بهترین مدرسه های برتر آزادی در منطقه 10 بهترین مدارس برتر صادقیه، آیت الله کاشانی، بلوار فردوس و اشرفی اصفهانی در منطقه 5 بهترین مدرسه های برتر گیشا در منطقه 2 بهترین مدرسه های برتر طرشت در منطقه 2 بهترین مدارس برتر پونک در منطقه 2 بهترین مدرسه های برتر شهرارا و پاتريس لومومبا ستارخان در منطقه 2 بهترین مدارس برتر نیاوران ، منظریه ، جمال آباد و باهنر در منطقه 1 بهترین مدارس برتر ولنجک در منطقه 1 بهترین مدارس برتر فرمانیه در منطقه 1 بهترین مدارس برتر زعفرانیه در منطقه 1 بهترین مدارس برتر ازگل و بلوار ارتش در منطقه 1 بهترین مدارس برتر قیطریه منطقه 1 بهترین مدارس برتر تجریش منطقه 1 بهترین مدارس برتر ستارخان منطقه 2 بهترین مدارس برتر خیابان فرشته منطقه 1 بهترین مدارس برتر جماران منطقه 1 بهترین مدارس برتر درکه منطقه 1 بهترین مدارس برتر تهران ویلا منطقه 2 بهترین مدارس برتر دزاشیب منطقه 1 بهترین مدارس برتر اوین منطقه 1 بهترین مدارس برتر آجودانیه منطقه 1 بهترین مدارس برتر دارآباد منطقه 1 برترین مدارس هوشمند محدوده میدان ونک منطقه 3 بهترین مدارس بلوار نلسون ماندلا بهترین مدرسه های برتر میرداماد منطقه 3 بهترین مدرسه های برتر قلهک منطقه 3 برترین مدرسه های پاسداران منطقه 3 بهترین مدرسه های دیباجی جنوبی بهترین مدارس برتر شریعتی تهران منطقه 3 بهترین مدارس برتر محله شهید حقانی تهران منطقه 3 بهترین مدارس خیابان دکتر شریعتی و خیابان یخچال بهترین مدارس احتشامیه و اختیاریه تهران بهترین مدارس محدوده پل سیدخندان و زیبادشت بهترین مدارس برتر محله پاسداران منطقه چهار بهترین مدرسه های خیابان حکیمیه منطقه چهار بهترین مدرسه های برتر نارمک در منطقه 4 بهترین مدارس برتر شمس آباد منطقه 4 برترین مدارس برتر هروی منطقه 4 بهترین مدارس برتر شیان و لویزان در منطقه 4 بهترین مدرسه های برتر استخر منطقه 4 بهترین مدارس برتر شهرک امام خمینی منطقه 4 تأثیر انتخاب دبیرستان خوب در قبولی کنکور بهترین مدارس شهرزیبا منطقه 5 بهترین مدارس شهران منطقه 5 بهترین مدارس برتر پونک منطقه 5 برترین مدارس سردار جنگل منطقه 5 برترین مدارس شهرک آپادانا منطقه 5 بهترین مدارس برتر جنت آباد جنوبی منطقه 5 برترین مدارس اکباتان منطقه 5 برترین مدارس برتر جنت آباد شمالی منطقه 5 برترین مدارس بلوار فردوس غرب منطقه 5 برترین مدارس بلوار فردوس شرق منطقه 5 بهترین مدارس برتر کوهسار منطقه 5 برترین مدارس سازمان برنامه منطقه 5 بهترین مدارس برتر امیرآباد منطقه 6 برترین مدارس یوسف آباد منطقه 6 مدارس برتر فاطمی منطقه 6 برترین مدارس انقلاب منطقه 6 بهترین مدارس برتر کارگر شمالی و فردوسی منطقه 6 بهترین مدارس برتر سهروردی منطقه 7 بهترین مدارس برتر میدان سپاه منطقه 7 بهترین مدارس برتر حشمتیه و نظام آباد منطقه 7 برترین مدارس رسالت و مجیدیه منطقه 8 برترین مدارس برتر وحیدیه منطقه 8 برترین مدارس برتر تهرانپارس منطقه 4 برترین مدارس مهرآباد منطقه 9 بهترین مدارس برتر بریانک منطقه 10 بهترین مدارس برتر جیحون منطقه 10 بهترین مدارس برتر جمهوری منطقه 11 برترین مدارس دروازه شمیران منطقه 12 برترین مدارس انقلاب منطقه 11 مدارس برتر منیریه منطقه 11 بهترین مدارس برتر آذربایجان منطقه 11 برترین مدارس خیابان قزوین منطقه 11 برترین مدارس منیریه و امیریه منطقه 11 بهترین مدارس برتر گمرک منطقه 11 بهترین مدارس برتر فردوسی منطقه 12 مدارس برتر بهارستان منطقه 12 مدارس برتر خانی آباد منطقه 19 برترین مدارس مولوی منطقه 12 بهترین مدارس برتر نیروی هوایی منطقه 13 برترین مدرسه های پیروزی منطقه 13 مدارس برتر تهران نو منطقه 13 برترین مدارس دماوند منطقه 13 بهترین مدارس هفده شهریور منطقه 14 برترین مدارس محلاتی منطقه 14 بهترین مدارس برتر خاوران منطقه 15 مدارس برتر نبرد منطقه 14 بهترین مدارس برتر بلوار ابوذر منطقه 14 بهترین مدارس برتر مسعودیه منطقه 15 برترین مدارس مشیریه منطقه 15 بهترین مدارس برتر کیانشهر منطقه 15 مدارس برتر شوش منطقه 15 مدارس برتر والفجر منطقه 15 بهترین مدارس برتر خاوران منطقه 15 برترین مدارس جوادیه منطقه 16 برترین مدارس نازی آباد منطقه 16 مدارس برتر خزانه بخارایی منطقه 16 مدارس برتر چهارصد دستگاه منطقه 16 برترین مدارس دوراهی قپان منطقه 17 بهترین مدارس یافت آباد منطقه 18 برترین مدارس خلیج فارس منطقه 18 مدارس برتر شهرک ولیعصر منطقه 18 مدارس برتر عبدل آباد منطقه 19 برترین مدارس دولتخواه و خانی آباد نو منطقه 19 بهترین مدارس برتر تهرانسر برترین مدارس شهرک استقلال بهترین مدارس چیتگر منطقه 22 برترین مدارس محمودیه و الهیه منطقه 1 مدارس برتر شهرک شهید محلاتی و مینی سیتی منطقه 1 برترین مدارس شهرک نفت و سوهانک منطقه 1 بهترین مدارس اوشان منطقه 1 برترین مدارس کامرانیه منطقه 1 مدارس برتر اقدسیه منطقه 1 برترین مدارس دریان نو و حبیب الهی منطقه 2 برترین مدارس دروس منطقه 3
لیست مقالات