اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

برترین مدارس کامرانیه منطقه 1

مدرسه سلام یاسین

خیابان کامرانیه شمالی، نرسیده به نیاوران، خیابان داریوش خیابان ثروتی، پلاک ۵، پیش دوره اولی و دوره اولی سلام یاسین

محدوده منطقه : تهران، محدوده منطقه 1

محدوده : کامرانیه شمالی

پیش دوره اولی غیر دولتی پسرانه

پیش دوره اولی پسرانه سلام یاسین (غیر دولتی )

مدرسهسلام یاسین پسرانه(غیر دولتی)در محدوده منطقه 1(محدوده کامرانیه شمالی) در استان تهرانواقع می باشد.مدیریت مدرسه محمد قائمی تهرانی، و موسس آن عادل عبدی است.


درباره این آموزشگاه و آدرس بسیار دقیق مدرسه سلام یاسین

تعدادی از امکانات برترین آموزشگاه ها

 1. نرم افزار مدیریت یادگیری (سایت یا اپلیکیشن هوشمند)
 2. تخته یا برد هوشمند
 3. صندلی های پیشرفته
 4. رایانه (کامپیوتر)
 5. امکانات صوتی و تصویری برای برگزاری کلاس های مجازی
 6. قلم های هوشمند
 7. کپی بورد
 8. آزمایشگاه پیشرفته
 9. سالن های سینما
 10. کیت هوشمند
 11. دیتا پروژکتور

مدرسه آئین روشن

کامرانیه جنوبی، خیابان شهید دژم جو، پلاک 54

محدوده منطقه : تهران، محدوده منطقه 1

محدوده : کامرانیه جنوبی

پیش دوره اولی غیر دولتی دخترانه

پیش دوره اولی دخترانه آئین روشن (غیر دولتی )

مدرسهآئین روشن دخترانه(غیر دولتی)در محدوده منطقه 1(محدوده کامرانیه جنوبی) در استان تهرانواقع می باشد.


درباره این آموزشگاه و آدرس بسیار دقیق مدرسه آئین روشن

خصوصیات برترین مدارس چیست؟

به طور معمول ، آموزشگاه های برتر که در سطح کشور شناخته شده می باشند باید از مطلوب ترین تجهیزات آموزشی و رفاهی نیز برخوردار باشند تا در اذهان دانش آموزان و معلمین ماندگار شوند. این مدارس یا آموزشگاه ها که شامل دولتی یا غیر دولتی (غیر انتفاعی)، تیزهوشان و فرزانگان یا هیئت امنایی (نمونه دولتی) می باشند به منظور ثبت نام دانش آموزان ، آزمون های ورودی دشوار برگزار می نمایند تا بتوانند دانش آموزان سطح بالاتر را شناسایی و گلچین نمایند. لازم به ذکر است این مراکز باید از تجهیزات هوشمندسازی مدارس به صورت کامل برخوردار باشند که شامل امکانات سخت افزاری همچون تخته هوشمند (برد هوشمند) یا امکانات نرم افزاری مانند اپلیکیشن و سایت های هوشمند مدارس می باشد.

مدرسه سلام یاسین

کامرانیه شمالی، خیابان داریوش، خیابان ثروتی، پلاک 5

محدوده منطقه : تهران، محدوده منطقه 1

محدوده : کامرانیه شمالی

دوره اولی غیر دولتی پسرانه

دوره اولی پسرانه سلام یاسین (غیر دولتی )

مدرسهسلام یاسین پسرانه(غیر دولتی)در محدوده منطقه 1(محدوده کامرانیه شمالی) در استان تهرانواقع می باشد.مدیریت مدرسه خانم دهلوی، و موسس آن عادل عبدی است.

مقطع پیش دوره اولی هم دارد


درباره این آموزشگاه و آدرس بسیار دقیق مدرسه سلام یاسین

مدرسه تقوا

کامرانیه شمالی (شهید بازدار)،خیابان شیبانی، پلاک 44

محدوده منطقه : تهران، محدوده منطقه 1

محدوده : کامرانیه

دوره اولی (اولی) غیر دولتی دخترانه

دوره اولی (اولی) دخترانه تقوا (غیر دولتی )

مدرسهتقوا دخترانه(غیر دولتی)در محدوده منطقه 1(محدوده کامرانیه) در استان تهرانواقع می باشد.مدیریت مدرسه فرناز فرنیا، و موسس آن ناهید ناصری نژاد است.


درباره این آموزشگاه و آدرس بسیار دقیق مدرسه تقوا

مدرسه آئین روشن

کامرانیه جنوبی، خیابان شهید دژم جو، پلاک 54

محدوده منطقه : تهران، محدوده منطقه 1

محدوده : کامرانیه جنوبی

دوره اولی (اولی) غیر دولتی دخترانه

دوره اولی (اولی) دخترانه آئین روشن (غیر دولتی )

مدرسهآئین روشن دخترانه(غیر دولتی)در محدوده منطقه 1(محدوده کامرانیه جنوبی) در استان تهرانواقع می باشد.مدیریت مدرسه حلیمه اکبری تبریزی ، است.


درباره این آموزشگاه و آدرس بسیار دقیق مدرسه آئین روشن

مدرسه آئین روشن نور

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، رو به روی خیابان اقدام، پلاک 13

محدوده منطقه : تهران، محدوده منطقه 1

محدوده : کامرانیه جنوبی

متوسطه دوره اول غیر دولتی دخترانه

متوسطه دوره اول دخترانه آئین روشن نور (غیر دولتی )

مدرسهآئین روشن نور دخترانه(غیر دولتی)در محدوده منطقه 1(محدوده کامرانیه جنوبی) در استان تهرانواقع می باشد.مدیریت مدرسه مستانه باقری، و موسس آن گیتی مشحون است.


درباره این آموزشگاه و آدرس بسیار دقیق مدرسه آئین روشن نور

مدرسه تقوا

فرمانیه، کامرانیه شمالی (شهید بازدار)، خیابان شیبانی، نبش کامران، پلاک 3

محدوده منطقه : تهران، محدوده منطقه 1

محدوده : کامرانیه شمالی

پیش دوره اولی غیر دولتی دخترانه

پیش دوره اولی دخترانه تقوا (غیر دولتی )

مدرسهتقوا دخترانه(غیر دولتی)در محدوده منطقه 1(محدوده کامرانیه شمالی) در استان تهرانواقع می باشد.مدیریت مدرسه ناهید ناصری نژاد، و موسس آن فرناز فرنیا است.


درباره این آموزشگاه و آدرس بسیار دقیق مدرسه تقوا

مدرسه پیشاهنگ

فرمانیه، چهار راه کامرانیه، جنب برج کوه نور، پلاک 74

محدوده منطقه : تهران، محدوده منطقه 1

محدوده : کامرانیه

پیش دوره اولی غیر دولتی پسرانه

پیش دوره اولی پسرانه پیشاهنگ (غیر دولتی )

مدرسهپیشاهنگ پسرانه(غیر دولتی)در محدوده منطقه 1 در استان تهرانواقع می باشد.مدیریت مدرسه محمدرضا سلطان آبادی، است.


درباره این آموزشگاه و آدرس بسیار دقیق مدرسه پیشاهنگ

مدرسه پیش آهنگ

فرمانیه، چهارراه کامرانیه، جنب برج کوه نور، پلاک 74

محدوده منطقه : تهران، محدوده منطقه 1

محدوده : فرمانیه

دوره اولی (اولی) غیر دولتی پسرانه

دوره اولی (اولی) پسرانه پیش آهنگ (غیر دولتی )

مدرسهپیش آهنگ پسرانه(غیر دولتی)در محدوده منطقه 1(محدوده فرمانیه) در استان تهرانواقع می باشد.مدیریت مدرسه محمدرضا سلطان آبادی، است.


درباره این آموزشگاه و آدرس بسیار دقیق مدرسه پیش آهنگ

مدرسه سلام یاسین

کامرانیه شمالی، خیابان داریوش، خیابان ثروتی، پلاک 5

محدوده منطقه : تهران، محدوده منطقه 1

محدوده : کامرانیه شمالی

پیش دوره اولی غیر دولتی پسرانه

پیش دوره اولی پسرانه سلام یاسین (غیر دولتی )

مدرسهسلام یاسین پسرانه(غیر دولتی)در محدوده منطقه 1(محدوده کامرانیه شمالی) در استان تهرانواقع می باشد.مدیریت مدرسه خانم دهلوی، و موسس آن عادل عبدی است.


درباره این آموزشگاه و آدرس بسیار دقیق مدرسه سلام یاسین

مدارس برتر از اپلیکیشن مَدیار استفاده می نمایند

چنانچه با آموزشگاه هوشمند در ارتباط هستید به طور قطع اسم مَدیار (تکمیل ترین LMS بومی ایران) برایتان آشنایی دارد. LMS یا همان نرم افزار مدیریت یادگیری از بخش های مختلفی همچون کلاس های آنلاین، امتحانات مجازی، تکالیف آنلاین، سیستم قرار دادن محتوای آموزشی مدارس و سایر امکانات برخوردار می باشد. برای مشاهده کلیه این امکانات بر روی عکس زیر کلیک نمایید.

امکانات مدیار

مدرسه آئین روشن

کامرانیه جنوبی، خیابان شهید برادران دژم جو، پلاک 54

محدوده منطقه : تهران، محدوده منطقه 1

محدوده : کامرانیه جنوبی

متوسطه دوره اول غیر دولتی دخترانه

متوسطه دوره اول دخترانه آئین روشن (غیر دولتی )

مدرسهآئین روشن دخترانه(غیر دولتی)در محدوده منطقه 1(محدوده کامرانیه جنوبی) در استان تهرانواقع می باشد.مدیریت مدرسه افخم باستار، است.


درباره این آموزشگاه و آدرس بسیار دقیق مدرسه آئین روشن

انتخاب مدرسه برتر، آینده برتر را تضمین می کند

به دلیل مهم بودن قسمت آموزش در آینده ی دانش آموزان، باید سعی کنیم تا بهترین آموزشگاه را به منظور تحصیل او انتخاب نماییم. برخی وقتها تنها با یک انتخاب نادرست در زندگی افراد، جهت و آینده آنها تغییر می کند و آنها را به بیراهه می برد. بچه ها توانایی انتخاب برترین ها را ندارند. باید به آنها کمک نماییم تا در کلیه مسائل زندگی بهترین ها را انتخاب کنند. سایت مَدیار به والدین و دانش آموزان گرامی کمک می کند تا مدارس و آموزشگاه های مفید را بشناسند و در نهایت این شما هستید که یکی را انتخاب می نمایید.

بهترین مدارس برتر

مدرسه آئین روشن نور

اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی، رو به روی خیابان اقدام، پلاک 13

محدوده منطقه : تهران، محدوده منطقه 1

محدوده : فرمانیه

متوسطه دوره 2 (متوسطه عمومی-دبیرستان) غیر دولتی دخترانه

متوسطه دوره 2 (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه آئین روشن نور (غیر دولتی )

مدرسهآئین روشن نور دخترانه(غیر دولتی)در محدوده منطقه 1(محدوده فرمانیه) در استان تهرانواقع می باشد.مدیریت مدرسه خانم فاطمه شاهرخی، و موسس آن گيتي مشحون است.


درباره این آموزشگاه و آدرس بسیار دقیق مدرسه آئین روشن نور

مدرسه طلوع امید

خیابان شهید باهنر، خیابان شهید بازدار (کامرانیه شمالی)، خیابان شیبانی غربی، نبش کامران، پلاک 2

محدوده منطقه : تهران، محدوده منطقه 1

محدوده : کامرانیه

متوسطه دوره 2 (متوسطه عمومی-دبیرستان) غیر دولتی دخترانه

متوسطه دوره 2 (متوسطه عمومی-دبیرستان) دخترانه طلوع امید (غیر دولتی )

مدرسهطلوع امید دخترانه(غیر دولتی)در محدوده منطقه 1(محدوده کامرانیه) در استان تهرانواقع می باشد.مدیریت مدرسه پروانه فروتن منفرد، و موسس آن فریبا کبیر جباری است.


درباره این آموزشگاه و آدرس بسیار دقیق مدرسه طلوع امید

مقالات مشابه

لیست آدرس، شماره تلفن بهترین و لاکچری ترین مدارس تهران برترین مدارس شمال تهران از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس هوشمند اصفهان از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس هوشمند ساری از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس هوشمند مشهد از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس هوشمند تبریز از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس هوشمند بوشهر از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس هوشمند کرج (البرز) از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس هوشمند شیراز از مدیار استفاده می کنند بهترین مدارس برتر چیذر - اندرزگو در منطقه 1 بهترین مدارس برتر اوین در منطقه 1 تهران بهترین مدرسه های برتر مرزداران در منطقه 2 بهترین مدارس برتر سعادت آباد و شهرک غرب در منطقه 2 بهترین مدرسه های برتر آزادی در منطقه 10 بهترین مدارس برتر صادقیه، آیت الله کاشانی، بلوار فردوس و اشرفی اصفهانی در منطقه 5 بهترین مدرسه های برتر گیشا در منطقه 2 بهترین مدرسه های برتر طرشت در منطقه 2 بهترین مدارس برتر پونک در منطقه 2 بهترین مدرسه های برتر شهرارا و پاتريس لومومبا ستارخان در منطقه 2 بهترین مدارس برتر نیاوران ، منظریه ، جمال آباد و باهنر در منطقه 1 بهترین مدارس برتر ولنجک در منطقه 1 بهترین مدارس برتر فرمانیه در منطقه 1 بهترین مدارس برتر زعفرانیه در منطقه 1 بهترین مدارس برتر ازگل و بلوار ارتش در منطقه 1 بهترین مدارس برتر قیطریه منطقه 1 بهترین مدارس برتر تجریش منطقه 1 بهترین مدارس برتر ستارخان منطقه 2 بهترین مدارس برتر خیابان فرشته منطقه 1 بهترین مدارس برتر جماران منطقه 1 بهترین مدارس برتر درکه منطقه 1 بهترین مدارس برتر تهران ویلا منطقه 2 بهترین مدارس برتر دزاشیب منطقه 1 بهترین مدارس برتر اوین منطقه 1 بهترین مدارس برتر آجودانیه منطقه 1 بهترین مدارس برتر دارآباد منطقه 1 برترین مدارس هوشمند محدوده میدان ونک منطقه 3 بهترین مدارس بلوار نلسون ماندلا بهترین مدرسه های برتر میرداماد منطقه 3 بهترین مدرسه های برتر قلهک منطقه 3 برترین مدرسه های پاسداران منطقه 3 بهترین مدرسه های دیباجی جنوبی بهترین مدارس برتر شریعتی تهران منطقه 3 بهترین مدارس برتر محله شهید حقانی تهران منطقه 3 بهترین مدارس خیابان دکتر شریعتی و خیابان یخچال بهترین مدارس احتشامیه و اختیاریه تهران بهترین مدارس محدوده پل سیدخندان و زیبادشت بهترین مدارس برتر محله پاسداران منطقه چهار بهترین مدرسه های خیابان حکیمیه منطقه چهار بهترین مدرسه های برتر نارمک در منطقه 4 بهترین مدارس برتر شمس آباد منطقه 4 برترین مدارس برتر هروی منطقه 4 بهترین مدارس برتر شیان و لویزان در منطقه 4 بهترین مدرسه های برتر استخر منطقه 4 بهترین مدارس برتر شهرک امام خمینی منطقه 4 تأثیر انتخاب دبیرستان خوب در قبولی کنکور بهترین مدارس شهرزیبا منطقه 5 بهترین مدارس شهران منطقه 5 بهترین مدارس برتر پونک منطقه 5 برترین مدارس سردار جنگل منطقه 5 برترین مدارس شهرک آپادانا منطقه 5 بهترین مدارس برتر جنت آباد جنوبی منطقه 5 برترین مدارس اکباتان منطقه 5 برترین مدارس برتر جنت آباد شمالی منطقه 5 برترین مدارس بلوار فردوس غرب منطقه 5 برترین مدارس بلوار فردوس شرق منطقه 5 بهترین مدارس برتر کوهسار منطقه 5 برترین مدارس سازمان برنامه منطقه 5 بهترین مدارس برتر امیرآباد منطقه 6 برترین مدارس یوسف آباد منطقه 6 مدارس برتر فاطمی منطقه 6 برترین مدارس انقلاب منطقه 6 بهترین مدارس برتر کارگر شمالی و فردوسی منطقه 6 بهترین مدارس برتر سهروردی منطقه 7 بهترین مدارس برتر میدان سپاه منطقه 7 بهترین مدارس برتر حشمتیه و نظام آباد منطقه 7 برترین مدارس رسالت و مجیدیه منطقه 8 برترین مدارس برتر وحیدیه منطقه 8 برترین مدارس برتر تهرانپارس منطقه 4 برترین مدارس مهرآباد منطقه 9 بهترین مدارس برتر استاد معین و سی متری جی منطقه 9 بهترین مدارس برتر بریانک منطقه 10 بهترین مدارس برتر جیحون منطقه 10 بهترین مدارس برتر جمهوری منطقه 11 برترین مدارس دروازه شمیران منطقه 12 برترین مدارس انقلاب منطقه 11 مدارس برتر منیریه منطقه 11 بهترین مدارس برتر آذربایجان منطقه 11 برترین مدارس خیابان قزوین منطقه 11 برترین مدارس منیریه و امیریه منطقه 11 بهترین مدارس برتر گمرک منطقه 11 بهترین مدارس برتر فردوسی منطقه 12 مدارس برتر بهارستان منطقه 12 مدارس برتر خانی آباد منطقه 19 برترین مدارس مولوی منطقه 12 بهترین مدارس برتر نیروی هوایی منطقه 13 برترین مدرسه های پیروزی منطقه 13 مدارس برتر تهران نو منطقه 13 برترین مدارس دماوند منطقه 13 بهترین مدارس هفده شهریور منطقه 14 برترین مدارس محلاتی منطقه 14 بهترین مدارس برتر خاوران منطقه 15 مدارس برتر نبرد منطقه 14 بهترین مدارس برتر بلوار ابوذر منطقه 14 بهترین مدارس برتر مسعودیه منطقه 15 برترین مدارس مشیریه منطقه 15 بهترین مدارس برتر کیانشهر منطقه 15 مدارس برتر شوش منطقه 15 مدارس برتر والفجر منطقه 15 بهترین مدارس برتر خاوران منطقه 15 برترین مدارس جوادیه منطقه 16 برترین مدارس نازی آباد منطقه 16 مدارس برتر خزانه بخارایی منطقه 16 مدارس برتر چهارصد دستگاه منطقه 16 برترین مدارس دوراهی قپان منطقه 17 بهترین مدارس یافت آباد منطقه 18 برترین مدارس خلیج فارس منطقه 18 مدارس برتر شهرک ولیعصر منطقه 18 مدارس برتر عبدل آباد منطقه 19 برترین مدارس دولتخواه و خانی آباد نو منطقه 19 بهترین مدارس برتر تهرانسر برترین مدارس شهرک استقلال بهترین مدارس چیتگر منطقه 22 برترین مدارس محمودیه و الهیه منطقه 1 مدارس برتر شهرک شهید محلاتی و مینی سیتی منطقه 1 برترین مدارس شهرک نفت و سوهانک منطقه 1 بهترین مدارس اوشان منطقه 1 مدارس برتر اقدسیه منطقه 1 برترین مدارس دریان نو و حبیب الهی منطقه 2 برترین مدارس زرگنده و قلهک منطقه 3 برترین مدارس دروس منطقه 3
لیست مقالات